^

O souboru

Náplavka od prvního představení pracuje metodou autorské inscenace a interpretace textu, originálních hudebních aranží a osobité formy výtvarného pojetí představení. Žánrově se soubor zaměřuje na humoristická až kabaretní témata. Formou se tak podobá spíše divadlu malých forem než „kamenným“ scénám. Vlastní vyprávění příběhu, živě hrající divadelní kapela a výtvarné nápady publikum přijalo za své, a tak se každá hra na domovské scéně lyského kina obvykle reprízuje více než desetkrát, nezřídka před zcela zaplněným sálem. Průměrně každý titul na domovské scéně shlédne více než tisíc dvě stě diváků.

Společně od roku 2014

Cílem zakládajících členů uměleckého souboru bylo a je rozšíření kulturní nabídky v Lysé nad Labem a Polabí o kvalitní divadelní produkci místního souboru. Mnoho tvůrců má profesionální zkušenosti z jeviště či souběžně účinkuje na jiných divadelních scénách (činohra, operní zpěv, koncertní činnost atd.). Snahou spolku je, aby svým divákům nabídl program v co nejvyšším standardu po umělecké i technické stránce. Soubor pracuje s vlastním výtvarníkem a divadelním orchestrem.

Na představeních spolupracujeme

Divadlo umělecky vede Jan Burda. Scénu vytváří a vyrábí výtvarník Mikuláš Kavan. Divadelní orchestr řídí Vít Andršt. Činohra a zpěv: Zuzana Burdová, Daniela Smutná, Zuzana Faldusová, Petra Tesařová, Anežka Burdová, Stephen Rachel Brunclíková, Jan Burda, Hugo Charvát, Jan Carva a Jan Rieger.  

Divadelní orchestr: Jana Erbenová (klavír), Lada Zumrová (příčná flétna), Jiří Krupička (violoncello), Vít Andršt (klarinet a saxofon) a další dle titulu a obsazení.
Světlo, zvuk a techniku kontroluje Jakub Smutný.

Náplavka na cestách

Náplavka vystupuje i na přespolních jevištích. Např. na divadelním festivalu na pražském Vyšehradě „Vyšehraní“, v sálu Národního filmového archivu Ponrepo, na městských slavnostech v Nymburce a Čelákovicích. Vystoupili jsme na kulturních akcích v Hořicích či Louňovicích. Divadlo pravidelně hraje na divadelní přehlídce v Brandýse nad Labem a v Benátkách nad Jizerou. Soubor přijímá pozvání k hostování po celé České republice. O představeních a činnosti divadla informovala i regionální tištěná a elektronická média (Nymburský deník, Český rozhlas, rádio Patriot, Manola, SNEWS).

Doma je doma

Náplavka pravidelně spolupracuje na kulturních projektech realizovaných v Lysé nad Labem. Např. na dramatizaci životního příběhu Bedřicha Hrozného sehraného v evangelickém kostele u příležitosti výročí slavného rodáka. Soubor pravidelně vystupuje na festivalu Lysá žije. Jeho členové se angažují v mnoha dalších kulturních uskupeních ve městě a regionu a věnují se pedagogické činnosti např. ZUŠ F. A. Šporka, publicistické a umělecké tvorbě.


Jan Burda
Jan Burda
autor, herec
Zuzana Burdová
Zuzana Burdová
herečka
Daniela Smutná
Daniela Smutná
herečka a zpěvačka
Zuzana  Faldusová
Zuzana Faldusová
herečka
Petra Tesařová
Petra Tesařová
herečka
Anežka Burdová
Anežka Burdová
herečka
Hugo Charvát
Hugo Charvát
herec a glosátor
Jan  Carva
Jan Carva
herec
Jan Rieger
Jan Rieger
herec
Mikuláš  Kavan
Mikuláš Kavan
výtvarník a scénograf
Vít  Andršt
Vít Andršt
kapelník a skladatel
Lada  Zumrová
Lada Zumrová
flétnistka a herečka
Jana Erbenová
Jana Erbenová
klavíristka a herečka
Jiří  Krupička
Jiří Krupička
virtuos na violoncello, herec
Jakub  Smutný
Jakub Smutný
světlo a tma